Click on the flag to see information about this product in these languages

Hemorex – Cryo applicator, Medical device for hemorrhoids (Copy)

14,90

Hemorex – Cryo applicator is unique and natural method for hemorrhoids.Tthis method brings immediate relief and  it  is suitable for external and internal hemorrhoids.

Hemorex – Cryo applicator contains no pharmacological or other substances and therefore this method is natural and also suitable for allergic, asthmatic, nursing and pregnant women.

Hemorex is made of medicinal plastic, inside is a gel that is able to keep cool for a long time.  We will give Hemorex for 2 hours to the freezer and then we apply to the affected site. The cold instantly calms all the accompanying phenomena of hemorrhoids – pain, itching, burning, swelling, inflammation, bleeding…

  • medical device for external and internal hemorrhoids
  • cold brings relief at pain, itching, burning, swelling, inflammation, bleeding
  • natural and safe method without side effects, contraindications and interactions
  • is for all – including allergic, pregnant and nursing women
  • the effect of this method is supported by a clinical study
  • HEMOREX is reusable in home´s comfort
  • it can be used for any length of time and combined with other products, is suitable after haemorrhoid surgery
Category:

Notice

It is necessary to wash your hands before and after application. If after 3 weeks there is no improvement, visit your doctor.

Directions for use

Put the applicator sealed in the original container for at least 2 hours into the freezer. Disinfect the applicator and apply lubricant or grease. Apply lying on the side and take the rectum. The application time is 6-8 minutes or until the applicator reaches your body temperature.  After application wash and disinfect  and return to the protective packaging. Finally, put it back in the freezer – the applicator will be ready for further use.

Use

Min. 1-2 times a day for two weeks. If after 3 weeks there is no improvement, visit your doctor.

  Hemorex – aplikator krio, urządzenie medyczne na hemoroidy

Aplikator Hemorex – Cryo to wyjątkowa i naturalna metoda na hemoroidy, która przynosi natychmiastową ulgę i jest odpowiednia do hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych.

Aplikator Hemorex – Cryo nie zawiera żadnych substancji farmakologicznych ani innych, dlatego ta metoda jest naturalna i odpowiednia dla alergików, astmatyków, kobiet karmiących i kobiet w ciąży.

Hemorex jest wykonany z plastiku leczniczego, w środku znajduje się żel, który jest w stanie utrzymać chłód przez długi czas. Podamy Hemorex przez 2 godziny do zamrażarki, a następnie aplikujemy na dotkniętą stronę. Zimno natychmiast uspokaja wszystkie towarzyszące zjawiska hemoroidów – ból, swędzenie, pieczenie, obrzęk, stan zapalny, krwawienie…

Urządzenie medyczne do hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych
zimno przynosi ulgę w bólu, swędzeniu, pieczeniu, obrzęku, zapaleniu, krwawieniu
naturalna i bezpieczna metoda bez skutków ubocznych, przeciwwskazań i interakcji
jest dla wszystkich – w tym dla alergików, kobiet w ciąży i karmiących
efekt tej metody jest poparty badaniem klinicznym
HEMOREX nadaje się do wielokrotnego użytku w zaciszu własnego domu
może być stosowany przez dowolny czas i w połączeniu z innymi produktami, jest odpowiedni po operacji hemoroidów

14,90

Ogłoszenie

Konieczne jest umycie rąk przed i po aplikacji. Jeśli po 3 tygodniach nie nastąpi poprawa, udaj się do lekarza.

Instrukcje stosowania

Umieścić aplikator szczelnie zamknięty w oryginalnym pojemniku na co najmniej 2 godziny w zamrażarce. Zdezynfekować aplikator i nałożyć smar lub smar. Zastosuj leżąc na boku i weź odbytnicę. Czas aplikacji wynosi 6-8 minut lub do momentu, gdy aplikator osiągnie temperaturę ciała. Po zastosowaniu umyj i zdezynfekuj i wróć do opakowania ochronnego. Na koniec włóż z powrotem do zamrażarki – aplikator będzie gotowy do dalszego użycia.

Posługiwać się

Min. 1-2 razy dziennie przez dwa tygodnie. Jeśli po 3 tygodniach nie nastąpi poprawa, udaj się do lekarza.

  Hemorex – Kryo-Applikator, Medizinprodukt für Hämorrhoiden

Hemorex – Cryo Applikator ist eine einzigartige und natürliche Methode für Hämorrhoiden. Diese Methode bringt sofortige Linderung und ist für externe und interne Hämorrhoiden geeignet.

Der Hemorex-Cryo-Applikator enthält keine pharmakologischen oder anderen Substanzen. Daher ist diese Methode natürlich und auch für allergische, asthmatische, stillende und schwangere Frauen geeignet.

Hemorex besteht aus medizinischem Kunststoff, im Inneren befindet sich ein Gel, das lange kühl bleiben kann. Wir geben Hemorex 2 Stunden lang in den Gefrierschrank und wenden uns dann an die betroffene Stelle. Die Kälte beruhigt sofort alle begleitenden Phänomene von Hämorrhoiden – Schmerzen, Juckreiz, Brennen, Schwellungen, Entzündungen, Blutungen…

Medizinprodukt für äußere und innere Hämorrhoiden
Erkältung lindert Schmerzen, Juckreiz, Brennen, Schwellungen, Entzündungen und Blutungen
natürliche und sichere Methode ohne Nebenwirkungen, Kontraindikationen und Wechselwirkungen
ist für alle – auch für allergische, schwangere und stillende Frauen
Die Wirkung dieser Methode wird durch eine klinische Studie gestützt
HEMOREX kann bequem zu Hause wiederverwendet werden
Es kann für eine beliebige Zeitdauer verwendet werden und ist in Kombination mit anderen Produkten nach einer Hämorrhoidenoperation geeignet

14,90

Beachten

Es ist notwendig, Ihre Hände vor und nach der Anwendung zu waschen. Wenn sich nach 3 Wochen keine Besserung ergibt, suchen Sie Ihren Arzt auf.

Gebrauchsanweisung

Legen Sie den versiegelten Beachten

Es ist notwendig, Ihre Hände vor und nach der Anwendung zu waschen. Wenn sich nach 3 Wochen keine Besserung ergibt, suchen Sie Ihren Arzt auf.

Gebrauchsanweisung

Legen Sie den versiegelten Applikator mindestens 2 Stunden lang in den Originalbehälter in den Gefrierschrank. Desinfizieren Sie den Applikator und tragen Sie Schmiermittel oder Fett auf. Auf die Seite legen und das Rektum nehmen. Die Anwendungszeit beträgt 6-8 Minuten oder bis der Applikator Ihre Körpertemperatur erreicht hat. Nach dem Auftragen waschen und desinfizieren und zur Schutzverpackung zurückkehren. Zum Schluss wieder in den Gefrierschrank stellen – der Applikator ist für die weitere Verwendung bereit.

Verwenden

Mindest. 1-2 mal am Tag für zwei Wochen. Wenn sich nach 3 Wochen keine Besserung ergibt, suchen Sie Ihren Arzt auf.